Výhody členství v SLEA

  • Slevy na akce SLEA - např. na pravidelně pořádané konference "Dny logoterapie a existenciální analýzy".
  • SLEA vydává Sborník přednášek, který je souborem odborných sdělení, textů a překladů věnujících se různým tématům z pohledu logoterapie a existenciální analýzy. Členové společnosti jej mají zdarma.
  • Knihovna společnosti má v současnosti více jak 100 titulů. Obsahuje převážně zahraniční, ale i české publikace (případně překlady) na téma logoterapie a existenciální analýzy. Knihovna je bezplatně přístupná členům společnosti.
  • Pro uživatele internetu funguje internetová konference, tj. diskusní fórum pro sdílení zkušeností a diskusi nad problémy psychoterapie. Konference je jednak veřejná, která je zaměřená na problematiku psychoterapie obecně, tak i speciální pro členy SLEA, která se soustřeďuje především na logoterapii a existenciální analýzu a informování o činnosti společnosti.
  • Členové mohou bezplatně využít inzerce v adresáři logoterapeuticky a existenciálně-analyticky pracujících členů společnosti (více viz adresář).

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu