Praha XV

Těší nás Váš zájem o výcvik.

Nová výcviková skupina „Praha XV“ bude otevřena nejdříve na jaře 2019. Povedou ji lektoři Martina Vondrová a Martin Wagenknecht.

V současnosti probíhá příprava na schválení výcvikového programu pro práci ve zdravotnictví u ČPS. Výcvikové programy schválené ČPS jsou přednostně určeny pro psychology či lékaře klinických oborů zařazené do předatestačního či specializačního vzdělávání. Do skupiny se mohou hlásit také pracovníci těch pomáhajících profesí, které vyžadují uplatňování psychoterapeutických dovedností (např.: sociální pracovníci, adiktologové, pedagogové, teologové, psychologové aj. – stupeň vzdělání: magisterský). Výcvik bude probíhat formou třídenních setkání (čtvrtek, pátek, sobota) a uskuteční se v penzionu Na Devítce, Světnov 134, 591 01 Žďár nad Sázavou (http://www.penzionnadevitce.cz/). 

Více informací o přijímacím řízení a výcviku získáte po odeslání předběžné elektronické přihlášky - zde.

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu