XIV. běh psychoterapeutického výcviku

Děkujeme za Váš zájem o psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze.

Nová výcviková skupina „Praha XIV“ bude otevřena v prosinci 2018. Povede ji MUDr. Irena Zvánovcová. Výcvik bude probíhat formou třídenních setkání (pá-ne) 6x do roka v prostorách Centra Alivio, Badeniho 1, Praha. Cena třídenního bloku je 4000,-Kč.

Uchazeči se mohou průběžně od ledna 2018 hlásit k přijímacím pohovorům. V tuto chvíli je ve výcvikové skupině ještě několik míst volných. Více informací o přijímacím řízení a výcviku získáte po odeslání předběžné elektronické přihlášky.
Výcvik bude akreditován ČAP pro práci v pomáhajících profesích. Výcvik akreditovaný ČPS pro práci ve zdravotnictví bude vypsán v dalším běhu výcviku a informace k němu přineseme na internetových stránkách SLEA.

Pro bližší informace lze kontaktovat Irenu Zvánovcovou (zvanovcova@slea.cz).

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu