Orgány společnosti

Výbor SLEA

Předseda:
PhDr. Martin Wagenknecht
Místopředsedkyně: Mgr. Martina Vondrová
Zapisovatel: Mgr. Radek Hodoval
Zástupce zapisovatele: Mgr. Martina Cibulková
Hospodář: PhDr. David Svoboda
Zástupce hospodáře: Mgr. Luba Brožek


Smírčí komise:

PhDr. Romana Doležalová
     PhDr. Dana Krausová

Mgr. Alena Vítová

Revizní komise:

Mgr. Tomáš Rodný
     Ing. Dagmar Wittmayerová  

MUDr. Kristina Studénková 

Lektorský tým:

PhDr. Dana Krausová

Mgr. Martina Vondrová

PhDr. Martin Wagenknecht

MUDr. Irena Zvánovcová 

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu