Orgány společnosti

Výbor SLEA

Předsedkyně:
PhDr. Dana Krausová
Místopředsedkyně: MUDr. Irena Zvánovcová
Zapisovatel: Jakub Hučín
Zástupkyně zapisovatele: Mgr. Andrea Sakalová
Hospodář: PhDr. David Svoboda
Zástupce hospodáře: PhDr. Martin Wagenknecht
PR

MUDr. Kristína Černá

Zástupce PR Mgr. Alena Vítová 


Lektorský tým:

PhDr. Jana Božuková

PhDr. Dana Krausová

Mgr. Martina Vondrová

PhDr. Martin Wagenknecht

Jakub Hučín

MUDr. Irena Zvánovcová

Smírčí komise:

PhDr. Romana Doležalová
Mgr. Elena Strupková

Revizní komise:

Mgr. Tomáš Rodný
Ing. Dagmar Wittmayerová  

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu