Viktor Emil Frankl
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu