Psychoterapeutická práce s traumatem

Vážené kolegyně, vážení kolegové!


Otevíráme nový běh pokračovacího kurzu: Psychoterapeutická práce s traumatem, na který Vás srdečně zveme.
Kurz je určen zejména pro absolventy výcviku SLEA a jeho aktuální frekventanty, kteří v době zahájení kurzu budou  v klinické části výcviku, a také pro zájemce  mimo výcvik SLEA, kteří mají  ukončený psychoterapeutický výcvik ve svém směru.

Lektoři: PhDr. David Svoboda, Mgr. Julie Lipská

Místo konání: Psychologické centrum Alivio, Badeniho 1, Praha 6

Termíny: 25.-26.1.2020, 28.-29.3.2020, 23.-24.5.2020, 10.-11.10.2020, 21.-22.11.2020

Obsah kurzu: Definice traumatu, historický vývoj traumaterapie, neurobiologické poznatky související s traumatem, koncept peritraumatické disociace, existenciálně analytický koncept traumatu, diagnostika posttraumatických stavů, včetně poruch osobnosti podmíněných traumatem, principy a techniky psychodynamické imaginativní traumaterapie podle Luise Reddemann, práce se zraněnými částmi a destruktivními introjekty, konfrontace s traumatem, psychohygiena pro psychoterapeuty v souvislosti s možností terciární traumatizace. Všechna témata jsou orientována na terapeutickou práci s pacientem a propojena s existenciální analýzou.


Forma kurzu: Výklad teorie bude probíhat ve velké skupině, kde se bude sdílet  sebezkušenostní práce z malých skupinek, také výměna zkušeností a otázek z práce s pacientem. Nácvik terapeutických technik, s případnou sebezkušeností bude probíhat v malých skupinkách.

Cena: 3.300,- Kč  za dvoudenní setkání, platba se koná vždy během setkání. To je třeba uhradit i v případě neúčasti. Pro členy SLEA platí 10% sleva.

Časový plán víkendu: sobota 9.00 - 18.00 hod, neděle 9.00 - 14.00 hod.

Bude zažádáno o zařazení kurzu do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů AKP.

V případě zájmu, prosíme o závazné přihlášení se na email: traumaterapie@slea.cz
V přihlášce, prosím, uveďte, zda jste či byl/a ve výcviku SLEA. Přihlášku, prosíme, berte jako závaznou.
Těšíme se na případné setkání na kurzu a přejeme dobrý čas.
David Svoboda
Julie Lipská

PhDr. David Svoboda, klinický psycholog, vystudoval psychologii na FF UK, absolvoval  psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze pořádaný SLEA a kurz psychodynamické imaginativní traumaterapie podle Luise Reddemann. V praxi od roku 2001, pracuje v Psychiatrické nemocnici Bohnice a Psychologickém centru Alivio.


Mgr. Julie Lipská, vystudovala psychologii na Ecole de Psychologues Praticiens v Paříži (diplom nostrifikován FFUK), absolvovala akreditovaný psychoterapeutický výcvik v metodě PCA u PCA Institutu Praha a kurz v psychodynamické imaginativní traumaterapii dle Luise Reddemann. Dále se vzdělává v rámci přípravy k atestaci z klinické psychologie. Pracuje v Psychologickém centru Alivio a na Psychosomatické klinice. Již více než patnáct let se věnuje józe a v rámci práce se skupinami používá jógu jako terapeutickou metodu.


Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu