Psychoterapeutická práce s traumatem

Vážené kolegyně, vážení kolegové!
Otevíráme nový běh pokračovacího kurzu: Psychoterapeutická práce s traumatem, na který Vás srdečně zveme.
Kurz je určen zejména pro absolventy výcviku SLEA a jeho aktuální frekventanty, kteří v době zahájení kurzu budou  v klinické části výcviku, a také pro zájemce  mimo výcvik SLEA, kteří mají  ukončený psychoterapeutický výcvik ve svém směru.

Lektorky: Mgr. Alena Vítová, MUDr. Irena Zvánovcová

Místo konání: Centrum Alivio, Badeniho 1, Praha 6

Termíny: 3.-4.11.2018, 19.-20.1.2019, 23.-24.3.2019, 25.-26.5.2019, 14.-15.9.2019

Obsah kurzu: Definice traumatu, historický vývoj traumaterapie, neurobiologické poznatky související s traumatem, koncept peritraumatické disociace, existenciálně analytický koncept traumatu, diagnostika posttraumatických stavů, včetně poruch osobnosti podmíněných traumatem, principy a techniky psychodynamické imaginativní traumaterapie podle Luise Reddemann, práce se zraněnými částmi a destruktivními introjekty, konfrontace s traumatem, psychohygiena pro psychoterapeuty v souvislosti s možností terciární traumatizace. Všechna témata jsou orientována na terapeutickou práci s pacientem a propojena s existenciální analýzou.


Forma kurzu: Výklad teorie bude probíhat ve velké skupině, kde se bude sdílet  sebezkušenostní práce z malých skupinek, také výměna zkušeností a otázek z práce s pacientem. Nácvik terapeutických technik, s případnou sebezkušeností bude probíhat v malých skupinkách.

Cena: 3.300,- Kč  za dvoudenní setkání, platba se koná vždy během setkání. To je třeba uhradit i v případě neúčasti. Pro členy SLEA platí 10% sleva.

Časový plán víkendu: sobota 9.00 - 18.00 hod, neděle 9.00 - 14.00 hod.

Bude zažádáno o zařazení kurzu do systému celoživotního vzdělávání klinických psychologů AKP.

V případě zájmu, prosíme o závazné přihlášení se na email: traumaterapie@slea.cz
V přihlášce, prosím, uveďte, zda jste či byl/a ve výcviku SLEA. Přihlášku, prosíme, berte jako závaznou.
Těšíme se na případné setkání na kurzu a přejeme dobrý čas.
Alena Vítová
Irena Zvánovcová

Mgr. Alena Vítová, vystudovala psychologii a pedagogiku na PedF UK, absolvovala psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze pořádaný SLEA, kurz psychodynamické imaginativní traumaterapie podle Luise Reddemann, kurz krizové  intervence v Riapsu. Dlouhodobě poskytuje psychoterapii, psychologické poradenství a rozvoj osobnosti, aktuálně v Psychologickém centru Alivio.


MUDr. Irena Zvánovcová, psychoterapeutka, absolvovala výcvik ve skupinové psychodynamické psychoterapii SUR OS a psychoterapeutický výcvik v logoterapii a existenciální analýze, organizovaný SLEA, je členkou jejího výcvikového týmu. Dále má ukončený výcvikový kurz v psychoanalytické párové terapii (IPPART),v psychodynamické imaginativní traumaterapii podle Luise Reddemann a kurz krizové intervence při RIAPSu. Pracuje  v Praze ve své soukromé praxi pro psychoterapii, psychiatrii a osobní rozvoj.

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu