Termíny probíhajících výcviků

Výcviková skupina "Praha XII"

Výcviková skupina "Praha XIII"

Výcviková skupina "Praha XIV"

Výcviková skupina "Praha XV" 

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu