Rejstřík

Autor:

Název:

¨ Tagungsberichte

GLE

Biographie

GLE

Das Kind als Person

GLE

Mut und Schwermut

GLE

Praxis der Personalen Existenzanalyse

GLE

Hysterie

GLE

Wertbegegnung

GLE

Süchtig sein. Entstehung, Formen und Behandlung von Abhängigkeiten

GLE

Emotion und Existenz

¨ Publikované přednášky, překlady atd.

Längle, A.

Wende ins Existentielle. Aus: Entscheidung zum Sein

Längle, A.

Die Wahrheit am Krankenbett. Arzt und Pflege zwischen Sachlichkeit und Menschlichkeit

Längle, A.

Angst und Zuversicht in der Begegnung

Längle, A.

Dem Leben antworten. Das Prinzip der Verantwortung

Längle, A.

Vertrauen- Mut oder Selbstaufgabe?

Längle, A.

Der Beitrag der Existenzanalyse zur Psychohygiene

Längle, A.

Leben heißt antworten. EA als Sinnerhellung

Längle, A.

Wende ins Existentielle. Aus: Entscheidung zum Sein

Längle, A.

Kann ich mich auf mein Gefühl verlassen?

Längle, A.

Existential analysis the search for an approval life

Kühn, R.

Sinn und Sein

Kühn, R.

Die Wirklichkeitsidee und ihre begriffsgeschichtl. Voraussetzungen

Längle, A.

Wozu das alles...? Zur Sinnfrage im Alltag

Längle, A.

Existentiell orientierte Ansä tze

Längle, A.

Existenzanalyze der therapeutischen Beziehung und Logoterapie in der Begegnug

Längle, A.

Existenzanalyze und Logoterapie

Frankl, V.E.

Grundriß der Existenzanalyze und Logoterapie

Längle, A.

Methode der Existenzanalyze Psychotherapie

Längle, A. (ed.)

Lexikon der Existenzanalyze und Logotherapie

¨ Časopis EXISTENZANALYZE

GLE

1997/3

GLE

1997/2

GLE

1997/1

GLE

1998/3

GLE

1998/1

GLE

1999/3

GLE

1999/2

GLE

1999/3 Publikationsverzeichnis der GLE 1986 - 1999

GLE

2000/2

GLE

2000/1

¨ Knihy

Frankl, V.E.

Vůle ke smyslu

Frankl, V.E.

Teorie a terapie neuróz

Frankl, V.E.

Lékařská péče o duši

Frankl, V.E.

Co v mých knihách není

Frankl, V.E.

A přesto říci životu ano

Frankl, V.E.

Die Sinnfrage in der Psychotherapie

Frankl, V.E.

Der Leidende Mensch. Anthropologische Grundlagen der Psychotherapie

Frankl, V.E.

The Will to Meaning. Foundations and Applications of logotherapy

Frankl, V.E.

Theorie und Therapie der Neurosen

Frankl, V.E.

Logotherapie und Existenzanalyze

Frankl, V.E.

Der unbewußte Gott. Psychotherapie und Religion

Frankl, V.E.

. trotzdem Ja zum Leben sagen Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager

Frankl, V.E.

The Doctor and the Soul. From Psychotherapy to Logotherapy

Frankl, V.E.

Man`s search for Meaning

Frankl, V.E.

Ärztliche Seelsorge. Grundlage der Logotherapie und Existenzanalyze

Frankl, V.E.

Das Leiden am sinnlosen Leben. Psychotherapie für heute.

Frankl, V.E.

Die Psychotherapie in der Praxis

Frankl, V.E.

Was nicht in meinen Büchern steht. Lebenserinnerungen

Kolbe, Ch.

Heilung oder Hindernis. Religion bei Freud, Adler, Fromm, Jung und Frankl.          

Kottler, J.

Profesní psychohygiena terapeuta

Längle, A.

Sinnspuren - Dem Leben antworten

Längle, A.

Viktor Frankl. Ein Porträt

Längle, A.

Sinnvoll leben

Lukasová, E.

Logoterapie ve výchově

Lukasová, E.

I tvoje utrpení má smysl

Reeemann, L.

Léčivá síla imaginace

 Röhr, H.

Nedostatečný pocit vlastní hodnoty

Ulrichová, M.

Hledání smyslu ve smrti a umírání

Vybíral,Z., Roubal, J.

Současná psychoterapie

Yalom, I.

Existenciální psychoterapie

Yalom, I.

Chvála psychoterapie

¨ Rigorózní, diplomové a závěrečné práce

Davidová, D.

Psychoterapie bipolárně afektivní poruchy z pohledu EA

Doležalová, R.

Syndrom vyhoření z pohledu LT a EA

Havlíková, Š.

Využití LT a EA v praxi klinického psychologa jako součást komplexní psychoterapie u pacientů s poraněním páteře

Holubová, M.

Fenomenologický pohled na vedoucího pracovníka s poruchou v oblasti třetí základní osobní motivace

Hrčková, I.

Vlastní hodnota a respekt jako podmínka jejího rozvoje

     Hučín, J. 

Práce s náboženským obrazem Boha

Jančová, M.

Do života...

Krausová, D.

Krize a krizová intervence pohledem EA

Kravarová, E.

Deprese

Křížková, D.

Osvobození k životu

Masnerová, J.

Co způsobil Karlův most ve švýcarských Alpách

Mižikarová, J.

Poruchy sociálního přizpůsobení u dospělých vyrůstajících v SOS dětské vesničce

Müller, J.

Stárnutí, stáří a depresivní poruchy v pojetí EA a LT

Nahodilová, V.

Závislost jako nesvobodný přístup k životu

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu