Přijímací řízení

Přijímací řízení do XIV. psychoterapeutického výcviku se skládá ze dvou částí:

1.dvou přijímacích pohovorů

2.přijímacího semináře

Zájemce o psychoterapeutický výcvik je povinen absolvovat dva přijímací pohovory. Jeden u MUDr. Ireny Zvánovcové nebo Jakuba Hučína, druhý u jednoho z terapeutů - PhDr. Martina Wagenknechta, PhDr. Dany Krausové. Pohovory si mohou zájemci individuálně telefonicky domluvit. Cena jednoho vstupního pohovoru je 800 Kč. V případě přijetí vám budou započteny do sebezkušenostních hodin. Poplatek za přijímací pohovory uhradíte na místě.

Na přijímací dvoudenní seminář jsou pozváni uchazeči, kteří jsou vybráni již na základě přijímacích pohovorů. Seminář slouží frekventantům k jejich definitivnímu rozhodnutí pro výcvik na základě vlastní zkušenosti se skupinou, s lektory, způsobem práce a organizace. Lektoři také mají poslední možnost říci ano či ne k vybraným frekventantům.

Do výcviku se mohou hlásit uchazeči od 25 let včetně, kteří jsou minimálně v druhé polovině magisterského studia, či mají již vysokoškolské vzdělání v pomáhajících profesích magisterského typu. O výsledku pohovorů budete písemně informováni přibližně do dvou týdnů od absolvování obou pohovorů.

Kontakty a místa konání pohovorů:

MUDr. Irena Zvánovcová

Rumunská 1

Praha 2

tel.: 774 979 714

e-mail: zvanovcova@slea.cz


Mgr. Martina Vondrová

Kollárova 1714/1A

Hradec Králové 2

tel.: 603 719 343

e-mail: vondrova@slea.cz

PhDr. Martin Wagenknecht

Endokrinologický ústav,

Národní 8, Praha 1

tel.: 723 800 212

e-mail: wagenknecht@slea.cz

PhDr. Dana Krausová

Poliklinika Lípa Centrum,

Seydlerova 2451, Praha 5,

telefon: 606 880 273,

e-mail: krausova@slea.cz


Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu