Psychoterapeutická pracoviště

Aliviocentrum
Psychologické a fyzioterapeutické centrum, poradna pro neplodnost

Psychosomatická klinika 
Psychosomatika je moderní mezioborový přístup medicíny k péči o lidské zdraví , který se ve světě rozvíjí od 70. let 20. století. Podstatou tohoto přístupu je komplexní pohled na zdraví člověka. Na rozdíl od medicíny hlavního proudu se psychosomatika zabývá současně tělesnou medicínou (soma = tělo) i medicínou duše (psyché = duše) a sleduje interakce tělesného a duševního zdraví v celém spektru nemocí napříč medicínou.


FOKUS
Posláním Fokusu Praha je podpora lidí se zkušeností s duševní nemocí spokojeně zvládat život a nalézat možnosti osobní realizace ve společnosti.  
Klinika ESET a ESET - HELP
ESET,Psychoterapeutická a psychosomatická klinika

Denní psychoterapeutické sanatorium Ondřejov 
Denní psychoterapeutické sanatorium

SOS Centrum
Centrum pro krizovou intervenci Střediska křesťanské pomoci Diakonie ČCE

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu