Ostatní psychologické odkazy

Českomoravská psychologická společnost
Dobrovolné sdružení psychologů České republiky

Psychologie dnes
Internetové stránky stejnoimeného psychologického časopisu

Česká psychoterapeutická společnost
Česká psychoterapeutická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně je dobrovolné družení lékařů, psychologů a jiných pracovníků ve zdravotnictví

Testcentrum Praha
nakladatelství psychodiagnostických metod a odborné literatury

Psychologická diagnostika 
Posláním těchto internetových stránek je poskytovat psychologům a dalším odborníkům dostupné informace o psychologické diagnostice. Cílem je prezentovat základní teoretické informace, výsledky výzkumů, informace o nových trendech a otevřít i možnost pro odbornou diskusi na tato témata. Zároveň zde chceme prezentovat přehled dostupných psychodiagnostických metod, uveřejňovat informace o jejich praktickém užití a jejich dalším vývoji. Budeme zde informovat o významných akcích, týkajících se psychologické diagnostiky a o dalších souvisejících zajímavých internetových stránkách

Společnost fenomenologické filosofie a psychoterapie
Cílem společnosti je sdružovat odborníky, ale i zájemce z řad široké veřejnosti, kteří mají zájem o fenomenologickou filosofii a psychoterapii. Společnost se snaží napomáhat šíření idejí fenomenologické filosofie a na jejím základě orientované psychoterapie. Své cíle naplňuje především organizováním odborných setkání, seminářů a konferencí.

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu