Jana Božuková
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu