Historie výcviků u nás

V roce 1996 otevřelo Psychologické sdružení PROPSY za podpory PhDr. Hany Junové v Praze pětiletý psychoterapeutický výcvik. Výcvik garantuje rakouská Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (GLE) . Výcvik vede PhDr. Jana Božuková , blízká spolupracovnice MUDr. et PhDr. Alfrieda Längleho .
Členové prvního běhu výcviku založili v roce 1998 "Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu" (SLEA), která nyní spolupořádá výcviky u nás.

[Zpět]

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu