13. den existenciální analýzy a logoterapie

13. Den existenciální analýzy a logoterapie

na téma

Téma spirituality v psychoterapii


18. dubna 2015 od 9 do 17 hodin

v Psychiatrické léčebně Bohnice

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu