Posláním knihovny Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu je získávat a poskytovat informace o logoterapii a existenciální analýze, a tím přispívat k šíření myšlenek tohoto psychoterapeutického konceptu. Knihovna obsahuje českou i cizojazyčnou literaturu vztahující se k logoterapii a existenciální analýze včetně časopisů a audiokazet. Uživatelé knihovny jsou především členové SLEA, ale mohou se jimi stát v případě vážného zájmu i nečlenové, kterým zapůjčujeme proti složené kauci. Uživatelem knihovny se stává vlastník čtenářského průkazu, jehož platnost trvá jeden běžný rok od registrace a je nepřenosný (registrační poplatek činí 50,-Kč, pro členy SLEA zdarma). Uživatel knihovny SLEA je povinen řídit se zásadami výpůjčního řádu, dodržet domluvenou výpůjční lhůtu a vrátit vypůjčené dokumenty včas, a to nepoškozené a kompletní. Jestliže je ztratí či poškodí je povinen je nahradit. Knihovna se nachází v prostorách sídla SLEA a nemá pevně stanovenou výpůjční dobu. V případě zájmu lze zaslat e-mail na adresu: kocianova@slea.cz a individuálně se domluvit.

Nyní je možné zakoupit v knihovně SLEA:

  • Český překlad článku Alfrieda Längleho - "Osobní existenciální analýza" (PEA) jako terapeutický přístup (Die "Personale Existenzanalyse" (PEA) als therapeutisches Konzept) od doc. Karla Balcara.
  • Sborniky přednášek

Cena pro členy SLEA 70,- Kč, pro nečleny 100,- Kč.

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu