Vzdělávání

Vzdělávání v existenciální analýze a logoterapii probíhá podle osnov SLEA v návaznosti na osnovy Mezinárodní společnosti pro logoterapii a
existenciální analýzu (Mezinárodní GLE, Vídeň). Vzdělávací program SLEA odpovídá požadavkům Evropské asociace pro psychoterapii (EAP) a je akreditován Českou psychoterapeutickou společností ČLS JEP pro práci ve zdravotnictví.


XIII. běh psychoterapeutického výcviku začíne v červnu 2016. Výcvik povedou lektoři Martina Vondrová a Martin Wagenknecht. Přijímací pohovory začnou od července 2015. Bližší informace zde.


Poradenský výcvik v současné době neplánujeme otevřít.

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu