Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA, z.s.) se od roku 1998 věnuje vzdělávání v psychoterapii.Více o Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, z.s. naleznete zde.

Aktuálně:


2. Česko-slovenský den existenciální analýzy a logoterapie

s názvem Proměna současné rodiny: Nové fenomény v terapii se uskuteční 19.5. 2018 v Praze v Emauzích PDF zde.

Kazuistické setkání ke kurzu Psychoterapeutická práce s traumatem se koná 6. 4. 2018 v Aliviocentru, Badeniho 1, Praha 6. Více informací zde a PDF zde.

Novou výcvikovou skupinu „Praha XIV“ plánujeme otevřít v září 2018. Výcvik povedou Irena Zvánovcová a Jakub Hučín. V tuto chvíli již probíhají přijímací pohovory. Zájemci, kteří odeslali přihlášku, mohou kontaktovat lektory ohledně přijímacího pohovoru.

Psychoterapeutická práce s traumatem

V listopadu 2018 otevíráme pátý běh pokračovacího kurzu: Psychoterapeutická práce s traumatem (více informací zde).


Nové vedení SLEA

V květnu roku 2014 proběhly volby do vedení společnosti.

Více zde


SLEA Slovensko

www.slea.sk
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu