Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA, z.s.) se od roku 1998 věnuje vzdělávání v psychoterapii.Více o Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, z.s. naleznete zde.

Aktuálně:

Srdečně vás zveme na 4. česko-slovenský den existenciální analýzy a logoterapie s názvem: "Na útěku", který proběhne v sobotu 23.5. 2020 v Praze v Emauzích (leták v PDF zde, více informací zde).

Seminář traumaterapie27. 3. 2020 v centru Alivio povedou Mgr. Alena Vítová a MUDr. Irena Zvánovcová 3. teoreticko-kazuistické setkání věnované traumaterapeutické práci (více informací zde).

Psychoterapeutický výcvik v LT a EA  - od ledna 2020 probíhají průběžně příjímací pohovory do výcvikové skupiny Praha XVI - více zde.

Semináře na téma psychosomatika s Renate Bukovski

  1. Poselství těla 13. - 15. 11. 2020
  2. Bolest ustupuje… 5. – 7. 3. 2021 více info zde


Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu