Občanské sdružení Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA, o.s.) se od roku 1998 věnuje vzdělávání v psychoterapii.Více o Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, o.s. naleznete zde.

Aktuálně:


Po 14 ročnících Dnu existenciální analýzy a logoterapie

v České republice a

2 ročnících Dnu existenciální analýzy a logoterapie na Slovensku,

se 3. 6. 2017 uskuteční v Bratislavě

1. Česko-slovenský den existenciální analýzy a logoterapie

s názvem Bez těla to nejde.

Psychoterapeutická práce s traumatem

Na začátku roku 2017 otevíráme čtvrtý běh pokračovacího kurzu: Psychoterapeutická práce s traumatem (více informací zde).

Novou výcvikovou skupinu „Praha XIV“ plánujeme otevřít v průběhu roku 2018. Přepokládaný začátek přijímacích pohovorů je podzim 2017. Výcvik povedou Irena Zvánovcová a Jakub Hučín.

3. - 4. 2. se koná seminář "Párová terapie", který povede  Martina Vondrová a Irena Zvánovcová (více informací zde).

Nové vedení SLEA

V květnu roku 2014 proběhly volby do vedení společnosti.

Více zde


SLEA Slovensko

www.slea.sk
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu