Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA, z.s.) se od roku 1998 věnuje vzdělávání v psychoterapii.Více o Společnosti pro logoterapii a existenciální analýzu, z.s. naleznete zde.

Aktuálně:

Srdečně vás zveme na 4. česko-slovenský den existenciální analýzy a logoterapie s názvem: "Na útěku", který proběhne v sobotu 23.5. 2020 v Praze v Emauzích.

Seminář traumaterapie8. 11. 2019 v centru Alivio povedou Mgr. Alena Vítová a MUDr. Irena Zvánovco teoreticko-kazuistické setkání věnované traumaterapeutické práci (více informací zde).

XVI. běh psychoterapeutického výcviku se chystáme otevřít na konci roku 2020. Povedou jej PhDr. Dana Krausová a MUDr. Irena Zvánovcová.


Nové vedení SLEA - V dubnu 2018 proběhly volby do vedení společnosti. Více zde.

SLEA Slovensko

www.slea.sk
Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu